Museum Veluwezoom

De Stichting Museum Veluwezoom in de gemeente Renkum heeft een korte geschiedenis. Het Museum Veluwezoom is eigenlijk een afsplitsing van de Stichting voor Heemkunde in de Gemeente Renkum en is in 1994 opgericht. Het ging in aanvang vooral om de bewaar- en registratiefunctie van schilderijen van de gemeente en het beperkte eigen bezit. Gehuisvest in Kasteel Doorwerth werden er door enthousiaste medewerkers steeds meer spraakmakende tentoonstellingen georganiseerd.
 
De collectie groeide aan met bruiklenen, donaties en vooral door de verwerving van de collectie Bol, welke een belangrijke versterking van de basis betekende.De aandacht ligt hierbij op beeldende kunst uit twee periodes: de periode van de kunstenaarskolonie in Oosterbeek (globaal van 1840-1880) en de bloeitijd van 'Pictura Veluvensis' (globaal van 1900-1930).
 
In 1997 vroeg Euroart aan de Stichting Museum Veluwezoom om toe te treden tot haar vereniging. Dat opende en opent een onverwacht breed perspectief: immers van deze vereniging zijn inmiddels 36 vroegere kunstenaarskolonies lid terwijl er drie kandidaat-leden zijn. Euroart houdt zich bezig met 'cultural heritage', moderne en contemporaine kunst, samenwerking, uitruil van kunstwerken, het bij het grote publiek bekend maken van kunstenaarskolonies, enzovoorts. Het initiatief is vanuit Barbizon en Tervuren ontstaan en van begin af aan ondersteund door de Europese Unie te Brussel. Mede door het lidmaatschap van Euroart wil en kan het museum zijn blik verruimen in diverse richtingen.
 
U kunt hier het jaarverslag 2017 van de Stichting Museum Veluwezoom inzien. Met dit jaarverslag geeft het bestuur openheid van zaken met betrekking tot de activiteiten van Museum Veluwezoom in het afgelopen jaar en legt tevens via het Financieel Jaarverslag rekening en verantwoording af over het gevoerde financiële beleid in 2017.
U kunt hier de jaarverslagen van voorgaande jaren bekijken.

Renkum Leeft organiseert in samenwerking met Galerie Bregman en Museum Veluwezoom opnieuw een unieke openluchtexpositie in de Dorpsstraat in Renkum: "Renkum Eert zijn Oude Meesters" (tot oktober 2017). Bekijkt u hier een korte reportage over deze tentoonstelling in 2016.
Meer informatie over de editie 2017 leest u hier.

Bekijkt u hier de laatste nieuwsbrief van (Vrienden van) Museum Veluwezoom.
U kunt hier de voorgaande nieuwsbrieven bekijken.

Museum Veluwezoom is een officieel geregistreerd museum. Verder is het museum een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en dus erkend als een instelling in het kader van de giftenaftrek. Schenkingen, erfstellingen en legaten aan het museum genieten een fiscaal interessante behandeling.

©2013 Museum Veluwezoom | webmaster: Mevr. drs. A.R. Neuteboom | webmaster@museumveluwezoom.nl


Welkom op de website van Museum Veluwezoom

| Beeldrijmen uit eigen collectie |
| Rooster Tentoonstellingen |
| Xeno Münninghoff Verzameld | Henk en Hedwig Zweerus: een beeldend avontuur | Een keuze uit de colletie van MVZ, "De vier jaargetijden" | Dieren in de kunst |
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link